Struikelstenen in Deventer

fotowoningSingel21Tot hun deportatie woonden aan Singel 21 (was nr. 16) waren:

naam geboren te datum overleden te datum
Mozes Aron Zendijk Olst 09-12-1886 Auschwitz 06-09-1944
Frederika Sina Zendijk- Nathan Beugen 05-02-1897 Auschwitz 06-09-1944

Mozes Aron ZendijkMozes Aron en zijn vrouw Frederika Sina, ook wel Rika, hadden drie kinderen: Arnold, Edith en Jenny.  

Mozes Aron is geboren in 1886 in Olst. Hij was de zoon van David Israel Zendijk, die een slachterij en een asfaltfabriek in Olst had. Samen met zijn broers heeft Mozes Aron deze fabrieken verder voortgezet.
Ook kochten zij zelf stieren en koeien op de veemarkten in Den Haag, Zwolle, Zutphen en Deventer. 

Rika Zendijk NathanMozes Aron is met Rika Nathan getrouwd in 1918 in Winschoten. Daar is Rika ook geboren in 1888. Haar vader was veehandelaar. De familie Nathan heette oorspronkelijk Oppenheim.  Rika was de zus van Dina, die met de broer van haar man was getrouwd. 

In 1920 is hun zoon Arnold geboren, helaas is hij na 6 weken overleden. In 1921 is hun dochter Edith geboren en in 1925 Jenny.

Mozes Aron was actief in het joodse verenigingsleven in Deventer; hij was bestuurslid van de Deventer joodse toneelvereniging en lid van de schoolcommissie voor het Deventer joods onderwijs. 

dochter Edith Jacobs ZendijkDochter Edith (op foto links) is getrouwd op 4 augustus 1942 met Izaäk Israel Jacobs, uit Winschoten die daar arts was. Edith is bij hem in Winschoten gaan wonen. Beiden zijn vermoord op 20-3-1943 in Sobibor.

Nadat de Duitse bezetter de woning hier op Singel hadden gevorderd in mei 1942 is het gezin tijdelijk in Epse gaan wonen.
Het echtpaar Zendijk kon in Nijmegen onderduiken. Toen er verraad dreigde, wilde degene die hen onderdak bood hen onderbrengen bij zijn ouders in Dordrecht. Het echtpaar besloot echter naar Helmond te gaan waar men al eerder ondergedoken had gezeten. Daar werden zij echter door agenten van de Nijmeegse politie gearresteerd. Ze kwamen op 15 augustus 1944 aan in Westerbork en gingen 2 weken later op transport naar Auschwitz waar ze 3 dagen later bij aankomst op 6 september 1944 werden vergast.

grafsteen zoontje Arnold overleden 1921Jenny is in 1942 ondergedoken, eerst samen met een oom en tante in Terwolde , daarna korte tijd in Elst. Kort na de Kerstdagen van 1942  bij de familie Elzinga-Lodérus aan de Brink.
Daar kwam ook Gijs (de broer van mevr. Elzinga-Lodérus) die actief was in het verzet en met enige regelmaat een duikadres moest hebben. Gijs was vanaf het begin actief bij het transport van geallieerde vliegeniers en later ook bij andere verzetsacties.  Bij het bombardement van Deventer in 1944 werd het huis aan de Brink verwoest en moest Jenny naar een ander adres. Zo kwam Jenny terecht in het huis van de verzetsman Paul Lodérus, haar latere schoonouders. Na de oorlog keerde Jenny terug naar haar ouderlijk huis waar ook een oom , tante en 3 neven kwamen wonen. In 1946 is ze met Gijs Lodérus getrouwd.
Ze kregen twee dochters; Paulien en Morika.
Jenny is als weduwe overleden in Zwolle in 2016. Haar man Gijs is overleden in 1997.

Op de foto rechts: de grafsteen van Arnold, het zoontje van Mozes Aron en Frederika dat in 1929 na 6 weken is overleden.