Struikelstenen in Deventer

Het gezin, dat tot hun deportatie woonde aan de Nieuwstraat 28 (nu nr. 71) was:

naam geboren te datum overleden te datum
Alex Härtz Harderwijk 23-06-1883 Sobibor 14-05-1943
Eliza Härtz- Nihom Meppel 06-01-1879 Sobibor 14-05-1943

Advverloofd

Ook Izaäk de Haas (geboren 15-02-1876 en overleden 26-01-1943 te Auschwitz) woonde op dit adres bij de familie Härtz in; zie hiervoor het aparte verhaal.
Alex en Eliza zijn getrouwd op 23 november 1910 in Deventer. Op de foto hieronder: 2e van links is Alex Härtz, rechts naast hem dochter Cato, daarnaast Eliza Härtz- Nihom, zoon Mozes en schoonvader J. Nihom.
gezinHartz2
Zij kregen drie kinderen.
Cato, geboren 09-10-1911 te Deventer en overleden in Auschwitz op 24-09-1943. Cato is op 19 augustus 1942 getrouwd met Aron Isaac Swaap (overleden 24-09-1943 Auschwitz)  en zij woonden aan de Nieuwe Keizersgracht 2a I in Amsterdam. 
Sophia, geboren 22-06-1913 te Deventer. Sophie heeft de oorlog overleefd; zij is getrouwd en voor de oorlog naar Zweden verhuisd. Dit is strijdig met de politielijst van augustus 1942, volgens welke zij nog op dit adres ingeschreven staat.
Mozes, geboren 17-09-1915 te Deventer en overleden te Sobibor op 09-07-1943. Moos was getrouwd met Friederika de Leve en woonden aan de Snippelingsdijk 14 in Deventer. Zij hadden een dochter Eliza Marianne (02-05-1942 Deventer, 11-06-1943 Sobibor). Eliza werd in juni 1943 met het zogenoemde kindertransport uit Vught via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor.

Alex9jan1931Alex Härtz heeft omstreeks 1910 de bakkerij aan de Nieuwstraat 38-40 van zijn schoonvader J. Nihom overgenomen. Hij stond bekend om zijn "galletjes", een bepaald soort broodje met knapperige korst. Ook maakte hij Deventer Koek ORT (Onder Rabbinaal Toezicht). De bakkerij zal Alex verkocht of overgedragen hebben, want in de adressengids van 1938/1939 staat hij vermeld op Nieuwstraat 28 als "zonder beroep". 
Alex Härtz was erg druk in het sociale- en kerkelijk leven. Hij was bestuurslid van de Vereniging Gemiloes Gasodien tot 1930. Ook was hij donateur van de Joodsche Deventer Jeugdvereniging Tikwas Jisroeil. Zoon Moos was daar lid en voorzitter van in 1938. In 1931 werd Alex na "een harde strijd" gekozen tot kerkeraadslid in 1931. Naast het lidmaatschap van de kerkeraad was Alex beheerder van de begraafplaats. In 1931 werd Alex gekozen tot kerkeraadslid "na harden strijd". Zie bericht en foto hiernaast in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 9 januari 1931: bron KB.