Struikelstenen in Deventer

Tot zijn deportatie woonde hij aan de Nieuwstraat 28 (nu nr. 71) :

naam geboren te datum overleden te datum
Izaäk de Haas Aalten 15-02-1876 Auschwitz 26-01-1943

Izaäk de Haas woonde bij de familie Härtz in; zie hiervoor het aparte familieverhaal Härtz. Op onderstaande foto staat Izaäk 2e van links; de foto is van 1 juli 1942, genomen in Amsterdan tijdens het huwelijk van zijn neef Sal de Haas met Nettie de Wolff.

briefdeHaashuwelijk Choppe van Sal de Haas en Netty de Wolff 1942 buiten moeder Nettie en Izaak de Haas enoom en tante NettieIzaäk de Haas was de zoon van Jacob Izak de Haas en Johanna van Gelder. Henri de Haas wordt samen met Izaäk vermeld als synagogebezoeker omstreeks 1925.  Zij zijn broers en samen geven ze een gift.
Izaäk was in 1915 kiesgerechtigd en verkiesbaar lid van de Joodse Gemeente en betaalde hiervoor een bijdrage. In het Archief van de Joodse Gemeente Deventer is een brief d.d. 1 september 1942 aanwezig van de voorzitter van het Kerkbestuur der Nederl. Isr. Gem. gericht aan den Heer I. de Haas. In deze brief staat: "Het Kerkbestuur der Ned. Isr. Gem. heeft de eer te Uwer kennis te brengen, dat U in de bestaande vacature van gabbai bij het begrafeniswezen der Nederl. Israel. Gemeente, alhier in de Kerkeraadsvergadering van heden als zodanig benoemd zijt". 
advertentiedeHaasVolgens de Encyclopedie van het Jodendom is een gabbai een leek die vrijwillig allerlei taken op zich neemt in verband met het lezen van de Tora tijdens de diensten. Dienst mogen doen als gabbai is een grote eer en dat mag doorgaans worden gedaan door iemand die deskundig is in Tora en het lezen daarvan.
Van Izaäk de Haas is ook een zgn. JOKOS-dossier (nummer 53895) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor de vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal. In het Nederlands Israëlitisch Weekblad van 28-09-1945 is een advertentie te vinden voor inlichtingen over Izak en Salomon (=zoon van Henri) de Haas.