Struikelstenen in Deventer

gullegiftDankzij vele gulle gevers is tot nu toe € 36.750,=  ontvangen; uitgegeven of aan verplichtingen is aangegaan een bedrag van ongeveer € 13.000,=  voor de eerste (2015), tweede legging (2016) en derde legging (2017) van 74 stenen. Voor 2018 waren de kosten van 38 struikelstenen € 5.300,= en voor 2019 voor 32 struikelstenen € 3.900,=. 
In verband met corona is de geplande legging voor 2020 opgeschort tot een nader tijdstip. 

Op verschillende manieren trachten we bekendheid te geven aan het project en geld bij elkaar te krijgen.
Vaak worden struikelstenen geadopteerd of gesponsord door familie, nabestaanden of huidige bewoners.
Om de mensen die een steen adopteren voor één of meer slachtoffers niet te lang laten te wachten, geven we deze geadopteerde stenen voorrang bij het leggen. Dit betekent dat we deze stenen meenemen in het eerstvolgende jaar.