Struikelstenen in Deventer

gullegiftDankzij vele gulle gevers is op dit moment reeds € 17.500,=  ontvangen of toegezegd. Tot dusver is uitgegeven of aan verplichtingen aangegaan een bedrag van ongeveer € 6.000,=  voor de eerste (2015) en tweede legging (2016) van 42 stenen.  

Op verschillende manieren trachten we bekendheid te geven aan het project en geld bij elkaar te krijgen. Om de mensen die een steen adopteren voor één of meer slachtoffers niet te lang laten te wachten, geven we deze geadopteerde stenen voorrang bij het leggen.