Onderduikhuisjes beelden het verhaal uit van mensen die daar woonden en die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog omdat ze Joods waren of in het verzet zaten.
De tentoonstelling is van 13 oktober tot en met 5 november 2017 in het Etty Hillesum Centrum aan de Roogestraat 3. Klik hier voor de openingstijden.

De huisjes zijn gemaakt door leerlingen die deelnamen aan:

Brievenproject Joodse ouderen

onderduikhuizen2Het brievenproject is een initiatief van het Joods Maatschappelijk Werk in Amsterdam.
Om meer te weten te komen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog correspondeerden leerlingen van een tweede klas vmbo, locatie Het Stormink van het Etty Hillesum Lyceum, in tweetallen met een Joodse overlevende. Daarna hebben ze elkaar ontmoet, en de brieven zijn gepubliceerd in een boekje (Niet van gisteren).

Vervolgens hebben de leerlingen informatie verzameld over wat er in de oorlog in Deventer is gebeurd. Daarmee is een tentoonstelling samengesteld waarvan de onderduikhuisjes deel uitmaakten.

Struikelstenen 

De werkgroep Struikelstenen Deventer heeft in augustus 28 nieuwe struikelstenen geplaatst voor Joodse slachtoffers en verzetsstrijders.
Basisschool Deventer Leerschool was daarbij betrokken en heeft er voorbereidende lessen over gehad. Veel stenen werden in de buurt van de school gelegd; sommige leerlingen kwamen erachter dat ze in hun huis vroeger mensen hebben gewoond die in de oorlog vermoord zijn. 

Voor deze tentoonstelling hebben de leerlingen van de Deventer Leerschool onderduikhuisjes gemaakt voor de mensen voor wie struikelstenen zijn gelegd. 

Opening vrijdag 13 oktober om 10 uur. Trijnie van der Wolde, docent van de deelnemende klas van Het Stormink, zal vertellen over de impact van dit project.