SchoolklassenKLHet project heeft als motto: "Herdenken met een blik op de toekomst".

Met behulp van ervaren educatieve medewerkers van het Etty Hillesum Centrum kunnen we diverse educatieve mogelijkheden aan de basisscholen aanbieden, die zeer geschikt zijn voor groep 8. 
Elk jaar wanneer we struikelstenen gaan leggen, nemen we contact op met een school, die zich in de omgeving van de struikelstenen bevindt. De leerkracht van groep 8 beslist dan in overleg welk educatief pakket zij/hij voor de leerlingen kiest.  
De kinderen werken dit op school verder uit en na afloop van de struikelsteenlegging worden de werkstukken op school of in het St Jurrienstr 21 5 klEtty Hillesum Centrum tentoongesteld.


2021 RKBS Adwaita

Op 11 november 2021 hebben we 24 struikelstenen gelegd voor joodse slachtoffers. In de St. Jurriënstraat werden op 5 adressen de kinderen van Adwaita betrokken. Onder leiding van de leraressen Ciska, Lisanne en Marieke hebben 3 groepen 7 verhalen voorgelezen en rozen neergelegd (foto rechts). Een paar dagen daarvoor heeft Lex Rutgers in de klassen verteld over de oorlog en de vroegere bewoners daar. 

2021 OBS Wilkeshuisschool

Koopman klOp 12 november 2021 hebben we 4 struikelstenen gelegd voor verzetsstrijders. Een paar dagen daarvoor heeft Lex Rutgers in groep 8 verteld over de oorlog en de verzetsstrijders waar struikelstenen voor worden gelegd. Een van de leerlingen was een achterkleinzoon van een verzetsstrijder waar een struikelsteen voor werd gelegd. Hij heeft het verhaal voorgelezen van zijn overgrootvader Berend Koopman (foto links).

2019nov7Hagenpoortschool.jpg2019 Hagenpoortschool

Op 7 november 2019 hebben we 24 struikelstenen gelegd voor joodse slachtoffers. Onder leiding van lerares Marieke en stagiaire Marinka hebben de kinderen van groep 8 meegewerkt. De kinderen hebben het familieverhaal voorbereid en voorgelezen bij de struikelsteenlegging; andere kinderen hebben een witte roos op de struikelstenen gelegd. Op de foto rechts de kinderen van groep 8. De gehele route hebben ze allen op de fiets gevolgd.

2019 Hovenschool 
Foto legging 30sept2019
Op 30 september 2019 hebben we 8 struikelstenen gelegd voor verzetsmensen. De laatste 2 struikelstenen waren voor verzetsmensen Kluiwstra en Uittien, die beiden op de Worp woonden.
Groep 8 van de Hovenschool heeft op beide adressen het persoonlijk verhaal op school gemaakt en bij de legging van de stenen voorgelezen.
Op de foto links de kinderen bij het adres Dahliastraat 5 waar verzetsman Hendrik Uittien woonde.
struikelstenen Brinkgreven 18 wk 632018 AOC Twello 

Op 6 juni 2018 hebben we voor 13 joodse patiënten van Brinkgreven struikelstenen gelegd.
De leerlingen van de AOC in Twello hebben onder begeleiding van hun leraren en tuinder Richard Berends om de beurt de 13 struikelstenen zelf gemetseld (zie foto rechts).

2018 Geen school aanwezig
Gunter Demnig kwam op zondag 22 april struikelstenen leggen, een vrije dag voor de kinderen.

2017 Deventer Leerschool Brinkpoortstraat 
IMG 20170707 125200380
Op 10 augustus 2017 hebben we struikelstenen gelegd in de omgeving van de Brinkpoortstraat. Groep 7 heeft de "tentoonstellingsles" van het EHC gevolgd en is na de zomervakantie verder gegaan met de projecten. Op de linkerfoto is één van de vele werkstukken te bewonderen.

 poetsenhagenpoortschool3

 2016 Windroos Broederenstraat 

Op 5 december 2016 zijn 21 Struikelstenen in Deventer Centrum en omstreken gelegd. Dit keer zijn de kinderen van groep 8 van de basisschool De Windroos (Broederenstraat) aan de slag gaan met allerlei educatie-projecten. Ook hebben de kinderen op 5 december 2016 familieverhaaltjes voorgelezen en rozen gelegd bij het leggen van de struikelstenen.

2015 Hagenpoortschool

De eerste 21 struikelstenen zijn op 26 oktober 2015 gelegd voor Joodse slachtoffers in de Nieuwstraat. De dichtbijzijnde Hagenpoortschool heeft met projecten op school en bij de steenlegging meegewerkt. Hier kunt u lezen wat de enthousiaste leerlingen van groep 8 allemaal hebben gedaan voor deze eerste stenenlegging.
Eind april 2016 hebben de leerlingen van de Hagenpoortschool de struikelstenen in de Nieuwstraat gepoetst.
Klik hier voor meer foto's.