De Zoektocht

NIOD1Op dit moment hebben we 472 Nazi-slachtoffers geïnventariseerd: 408 Joodse slachtoffers, 63 verzetsstrijders en 2 Jehovah´s getuigen. Hierbij dient vermeld te worden dat Valk van Spiegel zowel voorkomt als joods slachtoffer, maar ook als verzetsstrijder.
Het zoeken richt zich op Joodse slachtoffers, verzetsmensen, Jehovah's Getuigen, homosexuelen, Sinti en Roma. Voor het zoeken maken we gebruik van onderzoeksliteratuur, archieven van Joods Monument, Stadsarchief Deventer, organisaties als het NIOD (Het Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies).
Daarnaast roepen we mensen op met het verzoek inlichtingen te geven over mogelijke slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers.

Criteria oorlogsslachtoffers

Om het geheel overzichtelijk en hanteerbaar te houden hebben we voor de volgende criteria gekozen:
* het slachtoffer heeft een volgens de gemeentelijke burgerlijke stand geregistreerd adres in de gemeente Deventer; briefkaart Vught Jacques Frankfort 2
* het slachtoffers is vanuit de gemeente Deventer weggevoerd naar een kamp in Nederland;
* het slachtoffer is weggevoerd naar een concentratiekamp of vernietigingskamp;
* het slachtoffer is in een concentratiekamp tijdens de oorlogsjaren overleden.

Al deze gegevens zijn objectief en met documenten controleerbaar.

Nabestaanden en buurtbewoners

Wij vinden het van belang nabestaanden van de slachtoffers zoveel mogelijk bij het project te betrekken. Hoewel het opsporen van nabestaanden vaak ingewikkeld zal zijn, moeten deze mensen een goed idee krijgen wat de betekenis van het project is.

Ook buurtbewoners willen wij bij het (laten) leggen van de stenen betrekken om een breed draagvlak te krijgen.
We bevorderen daartoe initiatieven vanuit buurten en straten om gezamenlijk stenen te sponsoren. Soms zijn het de bewoners van het huis waar struikelstenen voor worden gelegd of betreft het bewoners in een straat die de handen ineenslaan om te sponsoren. 
WILT U OOK IN UW BUURT EEN INITIATIEF TOT ADOPTIE/SPONSORING ONTWIKKELEN?
Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden door te spreken.

Fasering
kleinpand
Het streven is de stenen te leggen voor de huizen waar de slachtoffers het laatst gewoond hebben in Deventer.
De Struikelstenen worden in fasen gelegd; de Duitse kunstenaar verstrekt ongeveer 20 stenen per jaar, zodat het ongeveer 23 jaar zal duren voordat alle stenen gelegd zijn.
Op 26 oktober 2015 zijn we begonnen in de Nieuwstraat in het Centrum van Deventer met struikelstenen voor 21 Joodse slachtoffers.
Of alle stenen in de gemeente Deventer gelegd kunnen worden is onder meer afhankelijk van de verkregen middelen.
Op deze website zullen we zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.