Organisatie

De “Werkgroep Struikelstenen Deventer” is op 14 juni 2013 opgericht en valt onder de rechtspersoonlijkheid van het Etty Hillesum Centrum in Deventer. logoEHCHet Etty Hillesum Centrum staat onder nummer 41245266 bij de Kamer van Koophandel te Deventer ingeschreven; het fiscaal nummer is 804918314. Voor de werkgroep heeft het EHC een aparte administratie opgezet. Lex Rutger, voorzitter van de werkgroep is namens het bestuur van het Etty Hillesum Centrum gevolmachtigde. Op deze wijze is de Werkgroep in staat zelfstandig te opereren: alle activiteiten en communicatie zal via de coördinator van de Werkgroep, Otto van Huffelen (gegevens onder contact) verlopen.  

Er zijn diverse voordelen om deze constructie te kiezen. Er kunnen kosten voor de oprichting van een aparte Stichting uitgespaard worden. En op deze wijze kan gebruik gemaakt worden van alle kennis die er bij het Centrum en de vele vrijwilligers is op het gebied van Joods archief/documentatie/ historie, educatie en tentoonstellingen.  Daarnaast heeft het Etty Hillesum Centrum vele contacten in de Deventer samenleving, die voor het project van belang kunnen zijn.  


De leden

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
* Lex Rutgers, voorzitter en afgevaardigde namens het bestuur van het EHC
* Ita van Dijk, lid
* Betty Philip, lid
* Otto van Huffelen, coördinator
* Edwin van der Wolf, lid
* Joke Brouwer, lid
* Wim Lodeweges, lid
* Jan Schukkink, lid
* Lydia Vastmans, lid.
* Sjon de Vries, lid.

Doel

WesterborkK
De Werkgroep heeft als doel herdenkingsstenen te laten maken voor alle slachtoffers die door de naziterreur in de Tweede Wereldoorlog vanuit Deventer naar de concentratiekampen zijn weggevoerd en omgebracht. De slachtoffers zijn Joodse mensen, verzetsstrijders, homoseksuelen en religieus vervolgden zoals Jehovah’s Getuigen en Roma en Sinti. De stenen worden in het trottoir of straat geplaatst voor of vlakbij het laatst bewoonde huis van het slachtoffer. De Werkgroep neemt hierbij deel aan het kunstproject “Stolpersteine” van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is de bedenker en uitvoerder van het project en heeft al meer dan 100.000 stenen in heel Europa geplaatst.
De Werkgroep is gehouden aan de voorschriften en leveringsvoorwaarden van de maker. De verantwoordelijkheid van de Werkgroep is de persoonlijke gegevens van de slachtoffers aan te leveren en te controleren. Hiervoor zal de Werkgroep bronnenonderzoek moeten doen; ook zal er contact gezocht worden met nabestaanden van de slachtoffers indien zij bij het project betrokken willen worden.
 De Werkgroep wil ook over alle slachtoffers een persoons- en/of familieverhaal (laten) maken.
Tenslotte zal de Werkgroep moeten trachten financiële middelen te vinden om het doel te verwezenlijken.