Onderduik Broederenstraat 11Wie vanuit de Duivengang de Broederenstraat is genaderd ziet recht voor zich een smal wit huis. Het is thans onderdeel van een winkelpand, waarvan het nummer (11) ontbreekt. In de oorlogsjaren was dit nog een apart huis, met twee woonlagen waarboven een zolder met een raam aan de achterzijde. Het puntdak is vanaf een hoger gezichtspunt nog zichtbaar.

Hier woonden Gerhard Somer (1916), hulpvakarbeider bij de drukkerij De Lange van Leer, en zijn vrouw Riekie Sadelaar (1918). Ze hadden één kind (1943). Riekie werkte als hulp in de huishouding bij de Joodse familie Adelaar in Epse.

Van 1943 tot aan de bevrijding verborgen zij op de zolder een Joods echtpaar uit Deventer, genaamd Karl Schneider (1916 - 1986) en Emy Adelaar (1918 - 2011) met dochtertje Willy. Deze laatste getuigt dat zijn vader heel wat afgesjouwd heeft om eten te halen voor zijn gasten. In die onderduikperiode werd Emy zwanger van Willy. Toen de bevalling zich aankondigde is Gerhard met de hoogzwangere achter op de bagagedrager naar het Jozefziekenhuis in de Nieuwstraat gefietst. Daar werd Willy geboren;  moeder en kind werden enkele dagen in de kelder van het ziekenhuis verstopt. Vervolgens terug naar het onderduikhuis. Of dat ook op de fiets is gegaan? Na de oorlog is het gezin Schneider geëmigreerd naar Israël.  

De families hebben altijd contact gehouden. Bij de Somers werd met Kerstmis elk jaar een kistje sinaasappels uit Israël bezorgd. Als de ex-onderduikers Nederland bezochten gingen ze altijd bij Somer langs. Gerhard en Riekie zijn tweemaal naar Israel geweest. Bij één van die bezoeken is daar voor hen Onderduikkaartdeventereen boom geplant.

Op de website "Onderduikhuizen voor Joden in Deventer staan 50 huizen vermeld waar tijdens de WO2 joodse onderduikers gezeten hebben.