geldafbeelding

Er is veel geld nodig voor het laten leggen van de Struikelstenen. Eén steen kost momenteel  € 150,=. De kosten voor de productie van de struikelsteen zijn € 132,= en de rest is benodigd voor kosten logistiek, administratie en plaatsing.

Het streven van de Werkgroep is om voor alle oorlogsslachtoffers een steen te laten leggen, wat neer komt op een totaalbedrag van ongeveer € 70.000,=.
Om het project te laten slagen hebben we uw financiële hulp nodig.
We hopen dat u ons financieel wilt steunen, ieder bedrag klein of groot is ons welkom. U kunt u ons hierbij op verschillende manieren helpen.


Financiële bijdrage/donaties/giften


U kunt een financiële bijdrage storten op rekening NL 07 INGB 0006 6761 13  ten name van het Etty Hillesum Centrum te Deventer onder vermelding van "Struikelstenen".
We hebben op de website een overzicht gemaakt van de gevers; u kunt aangeven of uw naam wel of niet op deze lijst mag staan. Tenzij u anders aangeeft komen al deze bedragen in het "algemene stenenbudget".

Adopteren 

U kunt ook bepaalde stenen adopteren. Dit betekent dat het geld voor een specifieke of een willekeurige steen of stenen wordt gereserveerd en gebruikt. We gaan daarbij vanuit dat een hele steen voor € 150,= wordt geadopteerd. Het is ook mogelijk met meerdere mensen samen een steen op naam te adopteren, bijvoorbeeld 3 mensen betalen ieder € 50,= voor 1 steen of 2 mensen € 75,= enzovoort. Bijvoorbeeld familie, buren, schoolklassen, sportelftallen, afdelingen, bedrijven enz.
ANBIWilt u één of meerdere stenen adopteren, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de coördinator, die de administratie van de "geadopteerde stenen" bijhoudt.
Uiteraard krijgen nabestaanden van slachtoffers voorrang bij het adopteren van stenen.
Om de mensen die een steen adopteren voor één of meer slachtoffers niet te lang laten te wachten, geven we geadopteerde stenen voorrang bij het leggen. Dit betekent dat we deze stenen meenemen in het eerstvolgende jaar.
Ook zijn er intitiatieven vanuit buurten en straten om gezamenlijk struikelstenen te sponsoren of adopteren. Lees er hier meer over.

Natura

Ook kunt u of kunnen bedrijven ons steunen of sponsoren in natura. Te denken valt hier aan: het verzorgen van drukwerk, het maken van persberichten, catering bij bepaalde gelegenheden, het beschikbaar stellen of betalen van advertentieruimte enz. Neem gerust contact met ons op indien u hiervoor interesse heeft.

ANBI-instelling

Het is belangrijk te melden dat de Werkgroep Struikelstenen Deventer onder de ANBI-criteria valt; dit betekent dat giften e.d. in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek. En schenkingen zijn vrijgesteld van successierechten. Wilt u hier meer over weten klik hier of vraag het ons gerust.

Buitenland
Ibannummer
Sinds 1 februari 2013 hanteren de banken de IBAN-code. 
Als u vanuit het buitenland geld wilt overmaken hoeft u dan alleen nog erbij te vermelden: BIC ING BNL 2A.