Oproep om informatie: 

Er zijn weinig tot geen gegevens bekend over de zigeuner slachtoffers in Deventer; daarom vragen we ook uw hulp.
Hebt u informatie over deze oorlogsslachtoffers, dan stellen wij het op prijs als u ons dit wilt melden. (contactgegevens).

Oproepzigeunerskl