gullegiftDankzij vele gulle gevers is tot nu toe € 43.165,=  ontvangen.  

Op verschillende manieren trachten we bekendheid te geven aan het project en geld bij elkaar te krijgen. Vaak worden struikelstenen geadopteerd of gesponsord door familie, nabestaanden of huidige bewoners.

Om de mensen die een steen adopteren voor één of meer slachtoffers niet te lang laten te wachten, geven we deze geadopteerde stenen voorrang bij het leggen. Dit betekent dat we deze stenen meenemen in het eerstvolgende jaar.