303b Esther en Elisabeth van de KarPapa en Moeke Bonte aan de Moerakkerstraat 3 kregen 5 kinderen, namelijk (naar leeftijd) Corrie, Joke, Hans, Lidy en Jan. Midden 1943 kwam er een 6e kindje bij namelijk een joodse meisje van vierenhalf jaar uit Amsterdam. Haar naam was Elisabeth van de Kar, rechts op de foto.
Lees hier het indrukwekkende verhaal.