kleinpand
Het streven is de stenen te leggen voor de huizen waar de slachtoffers het laatst gewoond hebben in Deventer.
De Struikelstenen worden in fasen gelegd en we willen beginnen in de Nieuwstraat in het Centrum van Deventer.
Hier zijn 21 slachtoffers bekend; met eventuele nabestaanden zullen we contact trachten op te nemen en we zijn gestart met het verkrijgen van financiële middelen ervoor.
Momenteel zijn we met het onderzoek bezig om de gegevens van deze 21 Joodse medeburgers te controleren.
Of de stenen in de Nieuwstraat en daarna andere gebieden in de gemeente Deventer gelegd kunnen worden is onder meer afhankelijk van de verkregen middelen.
Hebt u informatie over slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers in de Nieuwstraat, neem dan contact met de coördinator van de Werkgroep op (klik hier).