Extra stenenlegging voor de families Samuel en Godschalk op 5 juni 2016

Zondagochtend 5 juni worden er vier stenen onthuld voor leden van de families Samuel en Godschalk. Deze stenenlegging vindt apart plaats van de stenenlegging die voor het najaar staat gepland, en waarbij het om veel meer stenen gaat. De reden voor deze separate stenenlegging is dat er op dezelfde dag in Zwolle stenen voor andere leden van dezelfde families worden gelegd. Er komen ongeveer 40 familieleden van nabestaanden vanuit Israël naar Nederland voor de leggingen. Daarom is gekeken of de stenen in Deventer op dezelfde dag kunnen worden gelegd. Het is gelukt om dit te regelen. Voorafgaand aan de stenenlegging vindt een bijeenkomst in de Synagoge plaats; het gaat daarbij om een besloten bijeenkomst met de familieleden.
De stenenlegging vindt plaats aan de Kleine Overstraat 2, Assentraat 7, Hofstraat 5 en Diepenveenseweg 4.

FotofilmPaulkleinPROGRAMMA STEENLEGGING/ONTHULLING 5 juni 2016
9.30 – 10.30 Besloten bijeenkomst in de Synagoge in de Golstraat. Ontvangst families Godschalk en Samuel
          10.00 Opening door Lex Rutgers, Voorzitter Werkgroep Struikelstenen Deventer
          10.30 Afsluiting van dit deel van het programma door de voorzitter van de werkgroep.
Vertrek naar de Kleine Overstraat voor de steenlegging.

10.45 – 12.50 Steenlegging/onthulling:
• Kleine Overstraat 2:   Leentje Samuel- Noach(c. 10.45 uur)
• Assenstraat 7:           Antje van Kreveld- Samuel (c. 11.15 uur)
• Hofstraat 5:              Samuel Samuel (c. 11.45 uur)
• Diepenveenseweg 4: Mozes Samuel (c. 12.30 uur)

Vervolgens vindt er een besloten bijeenkomst met lunch plaats in het Etty Hillesum Centrum. Na afloop hiervan vetrekken de familieleden van Godschalk en Samuel naar Zwolle voor de steenlegging aldaar.