VergetenVerzetDe Werkgroep "Vergeten Verzet Deventer" heeft zich tot doel gesteld om het verzet van links tijdens de oorlog en de mensen die daarbij om het leven kwamen, aan de vergetelheid te ontrukken. Deze Werkgroep brengt daartoe periodiek een nieuwsbrief uit om geïnteresseerden te infomeren over gedane onderzoeken en daartoe gewenst eerherstel.
Klik hier om hun face-book pagina te bekijken.

De Werkgroep Struikelstenen Deventer heeft nauw contact met genoemde werkgroep. Naast dat wij graag voor iedere verzetsstrijder een struikelsteen willen leggen, willen wij ook de persoonlijke verhalen van de Deventer verzetsstrijders publiceren. 

Klik hieronder om de eerdere nieuwsbrieven van de "Werkgroep Vergeten Verzet Deventer" in te zien en te downloaden:
1e nieuwsbrief van april 2017;
2e nieuwsbrief van juni 2017;
3e nieuwsbrief van oktober 2017;
4e nieuwsbrief van maart 2018;
5e nieuwsbrief van mei 2018;
6e nieuwsbrief van augustus 2018;
7e nieuwsbrief van april 2019; 
nieuwsbrief januari 2020, nummer 1;   
nieuwsbrief maart 2020, dubbelnumer 2 en 3;  
nieuwsbrief februari 2021; 
nieuwsbrief april 2021;
nieuwsbrief juni 2021; 
nieuwsbrief maart 2022;
nieuwsbrief juli 2022; 
nieuwsbrief november 2023: